همانطور که میدانید این روزها به علت بیماری که با آن دسته پنجه نرم میکنم در بیمارستان بستری هستم .

در این مدت دوستان زیادی به من محبت داشته و جویای احوال من بودند .

این پیغام رو از روی تخت بیمارستان برای شما میفرستم باشد که محبت های شما عزیزان را پاسخگو باشم :

سراسر عمر مدیون محبت شما مدم هستم

ایران آشیانه ی گرم من است

دوستتان دارم و از محبتتان سپاسگذارم

مدیون همیشگی شما ملت بزرگوار هستم

ناصر خیرخواه _ 12 آبان ماه 1392